Inne

Bezpieczne pakowanie żywności do transportu

Produkty spożywcze zaliczają się chyba do najbardziej wymagających w kwestii magazynowania i transportu. Trzeba bowiem na każdym etapie łańcucha dostaw dbać o zachowanie prawidłowych warunków oraz przestrzeganie restrykcyjnych norm sanitarno-higienicznych. Artykuły spożywcze należą bowiem do grupy towarów wrażliwych, przy których trzeba zachować stałe warunki, ściśle określone przez producenta, od chwili gdy żywność opuszcza linię produkcyjną, aż do momentu gdy trafia na stoły zadowolonych konsumentów. Aby było to możliwe, należy zadbać o przestrzeganie zasad prawidłowego pakowania żywności na czas dostaw.

Bezpieczne pakowanie żywności – różne typy opakowań

Żywność świeżą i mrożoną przewozi się w rozmaitych opakowaniach. Podstawowym są oczywiście opakowania jednostkowe. Mogą to być folie, kartony lub pudełka. Ich zadaniem jest ochrona zawartości przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem mechanicznym. Warto pamiętać o tym, że każde opakowanie, które ma bezpośredni kontakt z żywnością, musi być do tego przystosowane i spełnia wysokie standardy higieniczno-sanitarne.

Na opakowaniach pojawiają się wszelkie informacje, do których umieszczenia obligują producenta i dystrybutora przepisy prawa. Powierzchnia opakowania jednostkowego to też przestrzeń do promowania marki oraz element kompleksowej identyfikacji wizualnej.

Oprócz opakowań jednostkowych często korzysta się z rozwiązań zbiorczych. Mogą to być na przykład kartony lub skrzynki, dostosowane do potrzeb przewozu żywności. Dotyczy to na przykład transportu świeżych warzyw, owoców oraz napojów. Opakowania zbiorcze dodatkowo zabezpieczają żywność oraz optymalizują wykorzystanie przestrzeni ładunkowej w pojazdach do transportu produktów spożywczych.

Niektóre rodzaje żywności mogą być przewożone na ustandaryzowanych paletach, które dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowo owija się folią stretch, chroniącą przed zabrudzeniem i przesuwaniem się zawartości, co mogłoby doprowadzić do zniszczenia produktów spożywczych.

Warunki ściśle kontrolowane – bezpieczeństwo żywności

By zachować świeżość i utrzymać optymalne właściwości fizykochemiczne przewożonej żywności, niezbędne są nie tylko odpowiednie opakowania, dopuszczone do użytku przez służby sanitarne, ale też przystosowane pojazdy.

Bezpieczne pakowanie żywności, która ma być transportowana w ruchu drogowym, wymaga zastosowania jednego z trzech typów pojazdów. Można wykorzystywać izotermy, chłodnie i lodownie. W pierwszym rodzaju samochodów ściany przestrzeni ładunkowej izoluje się materiałem pomagającym utrzyma

stałą temperaturę. Chłodnie i lodownie z kolei wyposaża się w systemy do utrzymywania stałej, ściśle określonej temperatury, dostosowanej do potrzeb żywności świeżej lub mrożonej.

Oprócz instalacji chłodzących montuje się również czujniki mierzące temperaturę i wilgotność oraz rejestratory, zapisujące parametry na całej trasie przejazdu. Pozwala to skutecznie zabezpieczyć żywność, a w razie jakichkolwiek problemów umożliwia szybką reakcję, by uchronić ładunek przed zepsuciem.

Dlaczego utrzymanie odpowiednich warunków jest tak ważne?

Zarówno bezpieczne pakowanie żywności w odpowiednie artykuły, jak i wykorzystanie właściwego pojazdu do transportu żywności ma olbrzymie znaczenie.

Przede wszystkim to od nich zależy bezpieczeństwo konsumentów. W produktach spożywczych przechowywanych w niewłaściwych warunkach rozwijają się bowiem groźne drobnoustroje. Taki produkt w najlepszym razie traci świeżość i apetyczny wygląd, w najgorszym może być groźny dla zdrowia spożywających go osób.

Niewłaściwe warunki przechowywania w trakcie transportu mogą zatem prowadzić do olbrzymich strat towarowych, co pociąga za sobą natomiast straty finansowe, pogorszenie wizerunku producenta oraz wszystkich współpracujących z nim podmiotów.

Z drugiej strony odpowiednio dopasowane opakowania oraz transport szyty na miarę potrzeb, wykorzystujący nowoczesne rozwiązania, jak choćby Internet Rzeczy i sztuczną inteligencję, przekłada się na optymalizację całego procesu. Dzięki temu podnosi się bezpieczeństwo i wydajność transportu oraz uzyskuje większe zyski. A to szansa na poprawę pozycji firmy na konkurencyjnym rynku i wyprzedzenie konkurencji.

Nowoczesny transport żywności

Transport żywności wymaga wielkiej uwagi oraz spełniania szeregu restrykcyjnych norm. Dzięki temu uzyskuje się optymalną jakość oraz wysokie zadowolenie klientów, którzy mogą otrzymać produkty świeże, smaczne i po prostu zdrowe. Bezpieczne pakowanie żywności jest zatem jednym z najważniejszych etapów w dystrybucji artykułów żywności.

Dodaj komentarz